Yoga, MediYoga och forskning

Yoga står för balans i kropp och sinne. Yoga är att lära känna dig själv. Yoga utövas av alla slags människor i olika åldrar och samhällsklasser, oberoende vilken tro eller tillhörighet man har. Yogan har inte med religion att göra. Yogan har 435 miljoner utövare och är en av världens mest utövade discipliner...

Vi lever i en omvälvande tid och känner alla av accelerationen när tillvaron viner förbi. Det blir tydligt att ett allt större ansvar, i både stor och smått, idag läggs på den enskilde individen, i att själv klara att hantera många av de utmaningar vi ställs inför i vardagen. Stressen är ett av de största hoten mot vår hälsa i dagens samhälle.  Ett snabbt tempo, höga prestationskrav och det massiva informationsflödet är alla bidragande faktorer till den ökade inre och yttre stressen.  Kroppen spänner muskler, andningen blir ytlig, pulsen och blodtrycket ökar, matstmältningen avstannar och kroppen börjar producera stresshormoner.
 
                                                
 
Att ha fungerande verktyg till sitt förfogande är oundgängligt idag, Mediyoga är ett sådant verktyg. Det är en svenskutvecklad yogaform framtagen vid MediYoga Institutet i Stockholm, baserad på en kombination av den mångtusenåriga yogatraditionen Kundaliniyoga och de grundläggande kunskaperna inom Ayurveda, den såväl mångtusenåriga indiska läkekonsten. 
Mediyoga leds av personer med medicinsk grundutbildning. Den har erfarenheter från modern svensk forskning på våra främsta forskningsinstitutioner ex Karolinska institutet och storskalig verksamhet på hundratals svenska arbetsplatser sedan mitten av 1990-talet. Läs med om studier och forskning/medicinsk yoga på www.medicinskyoga.se.
 
MediYoga (medicinsk yoga) är välutprövad, den används idag på mer än 115 sjukhus och vårdcentraler i Sverige och Norge, bl.a. till patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt, högt blodtryck, ryggproblem, Parkinson, migrän, astama, cancer, inom psykiatrin, adhd, vid ångest och depression, sömnstörningar, olika stressrelaterade problem, vid ätstörningar, inom geriatriken, den palliativa vården och vid smärtproblematik. Det har visat signifikant mätbara resultat vid stress, högt blodtryck och ryggbesvär mfl. Många företag bla Posten, Astra Zeneca, SVT och Sveriges Radio använder mediyoga som rehabilitering för anställda men också som friskvård för anställda. Studier har påvisat lägre sjukskrivninggrad hos de anställda som utövar Mediyoga. Då företag erbjudit olika rehabiliteringsinsatser så gav yogan bäst resultat. Man har även påvisat att yogan hjälper till att bryta destruktiva sömnmönster. Skolor i Stockholm har låtit både personal och elever få gå kurser i medicinsk yoga på arbets/skoltid för att förbättra hälsa, arbetmiljö och resultat. Gymnasieskolor i Stockholm anänvder sig även av förläsningar om stress och medicinsk yoga för elever och personal. Medicinsk yoga används även för barn med bla ADHD.
 
Yogapassen kombineras med meditation för att som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogan grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. All tillgänglig forskning visar att meditationen är central i att få en effektiv yoga. Andningen är grunden i mediyoga eftersom den har en stor påverkan på hela kroppen. Fel andningsteknik gör att kroppen stressas och du får svårare att slappna av. Med en kontrollerad, lugn och avslappnad andning får syret i blodet lättare att passera ut i cellerna, vilket behövs för att kroppen sak fungera optimalt, kunna återhämta sig och läka.
 
Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Yogan är utformad så den skall passa alla oavsett ålder, kön och rörlighet.  Om du har svårt att sitta på golvet  går det bra att sitta på stol när du utför yogan. Den passar dig som är fullt frisk  men även svårt utmattade och kroniskt sjuka kan delta i utövandet av medicinsk yoga. Du lär dig att komma ner i varv och tillåter kroppen och sinnet att slappna av. Du lär dig också andas medveten djupandning som är ett av de bästa hjälpmedlen mot stress, det går inte vara stressad och samtidigt andas långa djupa andetag. 
 
"Att säga att du är för stel för yoga är det samma som att du skulle vara för smutsig för att duscha."
 
Medicinsk yoga är terapeutiskt yoga, utvecklat ur den klassiska Kundaliniyogan, som hjälper kroppen att använda sina egna självläkande system. Den stimulerar till läkning och balans i livet. Detta då den medicinska yogan hjälper kroppen att få igång det parasympatiska systemet i kroppen, vårt lugn och ro system. Påverkan av parasympatiska systemet genom yogan gör att du kan upppleva bland annat:
 

Mer energi i kropp och sinne                                Bättre sömn                                                                                                                                  

Förbättrad matsmältning                                       Minskad stress och spänningar                                                                                                     

Minskad oro och ångest                                         Lägre blodtryck

Förbättrat och stabilare humör                              Bättre koncentrationsförmåga

                                                                                                         

 

"Precis som att ta hand om vårt hus, så behöver vi ta hand om vår kropp. Kroppen är vår själs hus."

 

                                           

 

Kirtan Kriya, en av de meditationer som används inom Medicinsk Yoga - minskar signifikant åldrandeprocessen.

En stor amerikansk studie gjord av forskaren E Blackburn fick 2009 Nobelpriset. Man studerade meditationen Kirtan Kriya och fick då fram att denna meditation påverkade telomerernas aktivitet, de yttersta ändarna på våra kromosomer. I våra celler förkortas kromosomerna vid varje celldelning, vilket gör att cellerna har en begränsad livslängd. De förkortas av ex stress och sjukdomar. Detta har visat sig vara extremt intressant inom åldersforskning. Forskarna kommer i denna studie fram till att den uppmätta aktiviteten hos telomererna antyder en förbättring som handlar om hur cellernas åldras pga stresss. Med Kirtan Kriya ökade aktiviteten i telomerena med 46 %, en aktivitetsökning med 50 % i den del av hjärnan som minnet finns och man fann även en aktivering av 39 inflammationshämmande gener. Aktiviteten ökade även när man gjorde denna studie på transcendal meditation men då ökade aktiviteten i telomernera enbart med 8-9 %.

Man skulle kunna säga att denna meditation saktar ner hela åldrandeprocessen i cellerna!  Kirtan Kriya ökar blodgenomströmningen i hjärnan och hjärnans mentala kapacitet.  Man har i flera studier sett förbättring vid stress, depression, olika hjärnskador och alzeimers vid denna meditation.